Hướng dẫn email Apple iPhone X: Cách thiết lập và quản lý tài khoản email và tin nhắn trên iPhone X [Hướng dẫn]

Thiết lập email là một phần của quy trình thiết lập ban đầu khi bạn mở và sử dụng iPhone mới lần đầu tiên. Trong trường hợp này, bạn sẽ được cung cấp một trình hướng dẫn thiết lập email chứa các bước đơn giản để bạn thực hiện cho đến khi tài khoản email được thiết lập và định cấu hình thành công. Trong trường hợp bạn cần sử dụng tài khoản email khác hoặc mới để đóng vai trò là hộp thư email mặc định trên iPhone X, tất cả những gì bạn phải làm là thêm tài khoản mới và sau đó chọn nó làm email mặc định trên thiết bị của mình.

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm về cách hoàn thành những việc này, thì đây là hướng dẫn từng bước để bạn tham khảo trong quy trình. Để hỗ trợ thêm cho bạn trong việc quản lý tài khoản email trên iPhone X mới, tôi cũng đã bao gồm thông tin thích hợp về cách thiết lập hoặc thêm email khác, chỉnh sửa tài khoản email, xóa tài khoản email không sử dụng và quản lý email trong hộp thư đến của bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm chỉ cần cuộn xuống và tiếp tục đọc.

Cách thiết lập / thêm tài khoản email cá nhân trên iPhone X của bạn

Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập tài khoản email cá nhân bằng bất kỳ nhà cung cấp email nào như iCloud, Google hoặc Yahoo trên ứng dụng iPhone X Mail. Bất kỳ tài khoản email nào trong số này có thể được thiết lập chỉ bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Đây là cách nó được thực hiện:

 1. Điều hướng đến Cài đặt iPhone của bạn .
 2. Nhấn Tài khoản & Mật khẩu.
 3. Nhấn Thêm tài khoản.
 4. Nhấn để chọn nhà cung cấp email của bạn. Nếu nhà cung cấp email của bạn không có trong danh sách, hãy nhấn Khác sau đó thêm tài khoản của bạn theo cách thủ công với các bước đã cho bên dưới.
 5. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn.
 6. Nhấn Tiếp theo và đợi ứng dụng Thư xác minh thông tin tài khoản của bạn.
 7. Chọn thông tin từ tài khoản email của bạn mà bạn muốn xem trên thiết bị của mình như Danh bạ hoặc Lịch.
 8. Nhấn Lưu khi bạn hoàn tất để hoàn tất quy trình thiết lập tài khoản email.

Cách thêm tài khoản email theo cách thủ công trên iPhone X của bạn

Để tiến hành thiết lập tài khoản email thủ công, bạn sẽ cần nhập cài đặt email bao gồm thông tin máy chủ cho tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa biết thông tin này, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn hoặc sử dụng công cụ tra cứu email trên trang web Hỗ trợ của Apple. Khi bạn đã có sẵn thông tin cần thiết, hãy làm theo các bước sau để thiết lập tài khoản email của bạn:

 1. Nhấn Cài đặt từ Trang chủ.
 2. Nhấn Tài khoản & Mật khẩu.
 3. Nhấn Thêm tài khoản .
 4. Cuộn đến và nhấn để chọn Khác từ các tùy chọn đã cho.
 5. Nhấn Thêm tài khoản thư để tiếp tục.
 6. Nhập tên, địa chỉ email, mật khẩu và mô tả ưu tiên cho tài khoản của bạn.
 7. Nhấn vào Tiếp theo.
 8. Đợi ứng dụng Thư tìm cài đặt email và hoàn tất thiết lập tài khoản của bạn.
 9. Nếu ứng dụng Thư tìm thấy cài đặt email của bạn, hãy nhấn Xong để hoàn tất thiết lập tài khoản email của bạn. Nếu không, hãy nhập thông tin với các bước sau:
  • Chọn IMAP hoặc POP cho tài khoản mới của bạn. Nếu bạn không chắc chắn loại email nào thuộc tài khoản của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn.
  • Nhập thông tin cho Máy chủ thư đếnMáy chủ thư đi, sau đó nhấn Tiếp theo . Một lần nữa, liên hệ với nhà cung cấp email của bạn hoặc sử dụng công cụ tra cứu để biết thông tin phù hợp để sử dụng.
  • Đợi cho đến khi ứng dụng Thư xác minh thành công cài đặt email của bạn. Nếu cài đặt đúng, chạm vào Lưu để kết thúc quá trình thiết lập. Bạn sẽ được yêu cầu chỉnh sửa cài đặt máy chủ nếu chi tiết bạn nhập không chính xác. Hãy thử lại và xem nếu nó hoạt động trên lần thử thứ hai của bạn.

Nếu nó vẫn không được thông qua thì hãy liên hệ với nhà cung cấp email của bạn để được hỗ trợ thêm trong việc thiết lập tài khoản email của bạn trên iPhone mới.

Cách thiết lập / thêm tài khoản email công ty (Exchange ActiveSync) trên iPhone X của bạn

Bạn có thể thiết lập tài khoản email công việc / công ty để luôn cập nhật những thông tin mới tại nơi làm việc ngay cả khi bạn ở nhà hoặc bất cứ nơi nào khác miễn là iPhone X của bạn được kết nối với Internet. Để thực hiện điều này, chỉ cần thêm tài khoản Exchange ActiveSync trên iPhone X của bạn và sau đó bạn có thể bắt đầu đồng bộ hóa Thư, Danh bạ, Lịch, Nhắc nhở và Ghi chú không dây trên thiết bị iOS mới của mình. Cần giúp đỡ? Đây là cách nó được thực hiện:

 1. Điều hướng đến Cài đặt iPhone của bạn- > Tài khoản & Mật khẩu-> Thêm tài khoản-> sau đó chọn Trao đổi từ danh sách các nhà cung cấp dịch vụ email.
 2. Nhập địa chỉ email công việc của bạn. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể nhập một mô tả cho tài khoản email của bạn.
 3. Chọn Cấu hình thủ công hoặc Đăng nhập để kết nối với Exchange Server của bạn. Chọn tùy chọn đầu tiên nếu bạn muốn thiết lập và định cấu hình tài khoản email của mình theo cách khác, hãy chọn tùy chọn sau. Nếu bạn chọn định cấu hình tài khoản của mình theo cách thủ công, bạn sẽ cần nhập cài đặt máy chủ cho máy chủ đến và đi, số cổng, v.v. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn nếu bạn không biết cài đặt máy chủ sẽ sử dụng. Nếu không, hãy chọn tùy chọn Đăng nhập và tự động kết nối với Exchange Server của bạn. Nếu bạn chọn Đăng nhập, địa chỉ email của bạn sẽ được gửi đến Microsoft để xác định vị trí và xác minh thông tin tài khoản Exchange của bạn. Nếu cần, hãy làm theo quy trình xác thực tùy chỉnh, sẽ được cung cấp nếu tài khoản của bạn sử dụng xác thực đa yếu tố.
 4. Đồng bộ hóa Thư, Danh bạ, Lịch, Nhắc nhởGhi chú của bạn .
 5. Cuối cùng, nhấn Save để hoàn tất quá trình thiết lập email.

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt Exchange bất cứ lúc nào bằng cách vào Cài đặt-> menu Tài khoản & Mật khẩu-> sau đó chọn tài khoản email Exchange của bạn .

Cách đặt tài khoản email mặc định trên iPhone X của bạn

Nếu cài đặt Thư iOS của bạn mặc định thành tài khoản bạn không bao giờ sử dụng, thì bạn có thể định cấu hình và thay đổi mặc định thành tài khoản email ưa thích của mình. Đây là cách thực hiện:

 1. Nhấn Cài đặt.
 2. Nhấn Tài khoản & Mật khẩu sau đó tên tài khoản thư của bạn.
 3. Nhấn Tài khoản.
 4. Nhấn Email.
 5. Nhấn để chọn một địa chỉ email mà bạn muốn đặt làm mặc định. Làm như vậy sẽ thay đổi và sử dụng tài khoản email mới làm địa chỉ Từ của bạn trong thư mới.
 6. Nhấn Địa chỉ. Nếu bạn thấy rằng chỉ có một địa chỉ trong phần này, thì điều đó có nghĩa là bạn tốt để đi.

Cách xóa / xóa tài khoản email trên iPhone X của bạn

Việc xóa sau đó thêm lại tài khoản email của bạn thường được yêu cầu để khắc phục các sự cố đăng nhập và các sự cố email khác như không thể nhận hoặc gửi email thông qua ứng dụng thư iPhone X của bạn. Đây là cách nó được thực hiện:

 1. Chuyển đến màn hình chính, sau đó nhấn Cài đặt.
 2. Nhấn Tài khoản & Mật khẩu.
 3. Điều hướng đến phần Tài khoản, sau đó nhấn để chọn tài khoản email của bạn để xóa.
 4. Nhấn Xóa tài khoản.
 5. Khi được nhắc, hãy nhấn Xóa khỏi iPhone của tôi để xác nhận xóa tài khoản.

Khi tài khoản đã bị xóa hoặc xóa thành công, hãy khởi động lại iPhone của bạn sau đó thêm lại tài khoản bằng cách quay lại menu Cài đặt-> Tài khoản & Mật khẩu, sau đó nhấn Thêm tài khoản.

Làm theo phần còn lại của lời nhắc trên màn hình để chọn loại tài khoản bạn muốn thêm cùng với thông tin tài khoản email và các tùy chọn đồng bộ hóa bạn muốn sử dụng. Nhấn để bật đồng bộ hóa cho các tùy chọn ưa thích của bạn, sau đó nhấn để Lưu các thay đổi khi bạn hoàn tất.

Các tùy chọn email khác bạn có thể định cấu hình

Có nhiều tùy chọn khác trong ứng dụng Thư mà bạn có thể định cấu hình dựa trên tùy chọn của mình. Ví dụ: bạn có thể chỉ định hoặc tạo chữ ký email hoặc sử dụng các tùy chọn phím tắt.

Thêm chữ ký HTML vào thông điệp email của bạn

Một cách khác để làm cho email của bạn trông chuyên nghiệp là bằng cách thêm một chữ ký email đẹp trong đó. Nếu bạn đã có chữ ký HTML trên máy tính của mình, hãy sao chép và dán mã vào email và sau đó chuyển tiếp nó cho chính bạn. Sau đó, bạn có thể sao chép và dán nó vào ứng dụng Thư hoặc bất kỳ ứng dụng email nào bạn đang sử dụng miễn là chữ ký HTML được hỗ trợ. Bạn có thể tạo chữ ký email HTML đơn giản như thẻ định dạng văn bản hoặc phức tạp như thêm logo từ máy chủ web.

Sử dụng tùy chọn phím tắt vuốt thư

Bạn cũng có thể định cấu hình iPhone X mới của mình để vuốt để quản lý email thay vì nhấp qua và nhấn vào một số nút. Để làm như vậy, hãy thay đổi hoặc định cấu hình tùy chọn sang Swipe Right để Lưu trữ để khi bạn vuốt sang hướng đó, bạn sẽ có thể nhanh chóng lưu email vào thư mục Lưu trữ của mình. Nếu tài khoản email của bạn hỗ trợ vuốt sang trái như một hành động Xóa mặc định, bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn đó để nhanh chóng gửi các email vô dụng đến Thùng rác. Tùy chọn có thể thay đổi tùy thuộc vào ứng dụng email bạn đang sử dụng. Các tùy chọn đã nói thường chỉ khả dụng với ứng dụng Mail tích hợp của bạn. Các ứng dụng email của bên thứ ba khác cung cấp các chức năng khác nhau.

Gửi và nhận email

Khi bạn đã hoàn tất cài đặt tài khoản email, đừng quên gửi thư kiểm tra để xem liệu bạn có thể gửi và nhận email như dự định trên iPhone X hay không. Bạn có thể thử gửi email văn bản cơ bản hoặc đính kèm tệp vào e-mail. Đây là cách thực hiện sau:

 1. Chạm vào Thư từ màn hình chính để khởi chạy ứng dụng Thư.
 2. Nhấn vào biểu tượng Soạn ở góc dưới bên phải để bắt đầu tạo tin nhắn của bạn.
 3. Nhập địa chỉ email là người nhận hoặc nhấn vào biểu tượng Plus (+) để thêm người nhận từ danh sách liên hệ của bạn.
 4. Nhập dòng chủ đề và tin nhắn của bạn.
 5. Chạm và giữ vào một vùng trống trong trường tin nhắn trong vài giây, sau đó nhả. Làm như vậy sẽ mở một menu bật lên.
 6. Chọn tùy chọn để Chèn Ảnh hoặc Video từ menu bật lên.
 7. Sau đó chọn tập tin ảnh hoặc video của bạn để đính kèm.
 8. Cuối cùng, nhấn Gửi để gửi email với tệp đính kèm.

Và điều đó bao gồm tất cả mọi thứ trong hướng dẫn này. Hãy theo dõi để biết thêm các hướng dẫn hữu ích để sớm xuất hiện trong phần Hướng dẫn từ trang Xử lý sự cố iPhone X chuyên dụng của chúng tôi.

Nếu bạn gặp sự cố khi gửi hoặc nhận email có hoặc không có tệp đính kèm, hãy thử kiểm tra xem iPhone X của bạn có được kết nối với Internet không. Nếu nó được kết nối nhưng vẫn không thể gửi hoặc nhận email, hãy thoát khỏi ứng dụng Mail sau đó khởi động lại iPhone của bạn. Nếu điều đó không hiệu quả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để được hỗ trợ thêm. Bạn có thể cần phải định cấu hình hoặc thiết lập lại tài khoản email của mình theo yêu cầu.

Kết nối với chúng tôi

Nếu bạn cần trợ giúp thêm về việc sử dụng một số chức năng và tính năng nhất định của điện thoại thông minh Apple iPhone 8 mới, vui lòng truy cập Trang hướng dẫn của chúng tôi. Ở đó bạn có thể tìm thấy danh sách các nội dung hướng dẫn, hướng dẫn từng bước, cũng như câu trả lời cho Câu hỏi thường gặp về iPhone 8. Nếu bạn có những lo ngại khác hoặc gặp một số rắc rối khi sử dụng điện thoại, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu này . Chỉ cần chắc chắn cho chúng tôi biết thêm chi tiết về sự cố hoặc (các) sự cố thiết bị bạn có thể gặp phải và chúng tôi sẽ rất vui lòng hỗ trợ bạn thêm.