Quản lý và thiết lập tài khoản email Samsung Galaxy S7 [Hướng dẫn toàn diện]

Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn đầu tiên của chúng tôi về thiết bị hàng đầu mới nhất từ ​​#Samsung, Galaxy S7 (# GalaxyS7)! Trong bài đăng này, tôi đã phác họa một trong những điều quan trọng nhất thường được thực hiện đầu tiên bởi chủ sở hữu của #smartphones mới, đó là thiết lập tài khoản email trên điện thoại. Vui lòng tham khảo nội dung này nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình này.

Để cho bạn một gợi ý về chính xác bài đăng này là gì, đây là một phác thảo về các chủ đề mà nó đề cập.

 • Cách thiết lập tài khoản email trên Galaxy S7
 • Cách thêm tài khoản cá nhân (POP3 / IMAP) trên Galaxy S7
 • Cách thêm tài khoản công ty / công việc (Exchange ActiveSync) trên Galaxy S7
 • Cách truy cập và định cấu hình thêm cài đặt Exchange ActiveSync trên Galaxy S7

Có một số loại tài khoản email được Galaxy S7 hỗ trợ. Điều này biểu thị bạn có thể thiết lập nhiều tài khoản email cùng một lúc. Để thiết lập thành công email của bạn, hãy đảm bảo có tất cả thông tin chính như tên người dùng hoặc ID người dùng, mật khẩu và cài đặt máy chủ.

Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email hoặc nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo bạn có thông tin chính xác trước khi thiết lập (các) tài khoản email trên thiết bị mới của mình. Vậy hãy bắt đầu.

Thiết lập tài khoản email trên Galaxy S7 của bạn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy sẵn sàng tất cả thông tin cần thiết bao gồm tên người dùng, mật khẩu, cài đặt máy chủ đến và đi, số cổng và các cài đặt bắt buộc khác cho tài khoản POP3, IMAP hoặc Microsoft Exchange ActiveSync.

 1. Để bắt đầu, chạm vào Ứng dụng từ Màn hình chính.
 2. Nhấn Email .

Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy lối tắt ứng dụng Email từ màn hình Ứng dụng, hãy mở thư mục Samsung . Trên một số biến thể GS7, ứng dụng Email nằm trong thư mục Samsung.

 1. Trên màn hình tiếp theo, chạm vào Thêm tài khoản mới.

Lưu ý: Nếu đã có tài khoản được đăng ký trên điện thoại của bạn, chỉ cần nhấn vào một địa chỉ email trong danh sách nêu trên.

 1. Nhập địa chỉ emailmật khẩu của bạn .
 2. Nhấn vào MANUAL SETUP để tiến hành thiết lập tài khoản thủ công. Hoặc, nếu bạn muốn điện thoại của mình hoàn tất quy trình thiết lập bằng cách tự động tìm kiếm cài đặt máy chủ email của bạn, hãy nhấn ĐĂNG KÝ.
 3. Chọn MANUAL SETUP để tiến hành hướng dẫn này.
 4. Nhấn để chọn loại tài khoản email bạn muốn thiết lập. Bạn có thể chọn bất kỳ từ tài khoản POP3, tài khoản IMAP và Microsoft Exchange ActiveSync.
 5. Nhập các cài đặt máy chủ cần thiết cho tài khoản email của bạn.
 6. Nhấn ĐĂNG KÝ để tiếp tục.
 7. Đợi thiết bị của bạn xác minh xem các cài đặt máy chủ bạn nhập có chính xác không. Nếu thiết bị của bạn kết nối thành công với máy chủ bằng cài đặt bạn đã nhập, bạn sẽ được nhắc với màn hình Lịch đồng bộ hóa .
 8. Cấu hình tùy chọn đồng bộ theo sở thích của bạn.
 9. Nhấn ĐĂNG KÝ.
 10. Nhập tên cho tài khoản. Nếu bạn muốn tạo chữ ký cho tất cả các tin nhắn gửi đi của mình, bạn có thể nhập tên của bạn hoặc bất kỳ chữ ký nào bạn muốn chỉ ra trên trường thích hợp.
 11. Nhấn XONG để hoàn tất quy trình. Sau đó, bạn sẽ thấy các email gửi vào hộp thư đến của mình.

Thêm tài khoản email cá nhân (POP3 và IMAP) trên Galaxy S7 của bạn

Có hai cách để bạn thêm (các) tài khoản email cá nhân, đó là POP3 hoặc IMAP trên Galaxy S7 của bạn. Một là trực tiếp từ ứng dụng email chứng khoán và hai là thông qua menu Cài đặt.

 1. Thông qua ứng dụng Email chứng khoán
 2. Nhấn Ứng dụng từ Trang chủ.
 3. Nhấn Email để khởi chạy ứng dụng. Nếu cần, hãy nhấn để mở thư mục Samsung và sau đó nhấn Email để khởi chạy.
 4. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm vào Menu .
 5. Chọn Cài đặt .
 6. Nhấn vào Thêm tài khoản.
 7. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất thiết lập tài khoản email cá nhân mới của bạn. Sau khi thiết lập, bạn nên bắt đầu nhận email cho tài khoản đó.
 8. Thông qua menu Cài đặt
 9. Nhấn Ứng dụng từ Trang chủ.
 10. Nhấn Cài đặt .
 11. Chọn tài khoản .
 12. Nhấn vào Thêm tài khoản .
 13. Nhấn Email .
 14. Nhập địa chỉ emailmật khẩu cho tài khoản email trên các trường được chỉ định.
 15. Nhấn Đăng nhập để tiến hành thiết lập tự động và nhắc thiết bị của bạn kiểm tra các máy chủ đến và đi và thử thiết lập email thông thường. Nếu không, hãy nhấn Cài đặt thủ công và nhập các cài đặt của bạn, chẳng hạn như loại email, tên người dùng, mật khẩu, loại bảo mật và cài đặt máy chủ.
 16. Định cấu hình cài đặt Đồng bộ hóa theo ý muốn.
 17. Nhấn Next để tiếp tục.
 18. Chỉ định tên tài khoản cho tài khoản và tên hiển thị (chữ ký) cho các thư gửi đi của bạn.
 19. Để hoàn tất thiết lập, chạm Xong .

Thêm Exchange ActiveSync hoặc Tài khoản email công việc trên Galaxy S7 của bạn

Galaxy S7 nhúng một số tính năng Exchange mạnh mẽ, cho phép bạn thiết lập Exchange ActiveSync, đồng bộ hóa điện thoại của bạn với email công việc, sau đó đọc, quản lý và gửi email theo cách dễ dàng như với tài khoản email cá nhân của bạn. Được chia thành các mục dưới đây là các bước về cách thiết lập email công việc trên thiết bị Galaxy mới của bạn.

Lưu ý: Trước khi bạn bắt đầu, hãy bảo mật tất cả thông tin cài đặt tài khoản bắt buộc như tên người dùng, mật khẩu, máy chủ trao đổi và những thứ tương tự. Vui lòng liên hệ với quản trị viên Exchange Server hoặc quản trị viên mạng của công ty bạn để đảm bảo bạn có thông tin chính xác. Nếu bạn đã sẵn sàng mọi thứ, thì bạn có thể bắt đầu ngay với các bước sau:

 1. Nhấn Ứng dụng từ Trang chủ.
 2. Nhấn Cài đặt .
 3. Nhấn Tài khoản .
 4. Nhấn vào Thêm tài khoản .
 5. Chọn Microsoft Exchange ActiveSync .
 6. Nhập địa chỉ emailmật khẩu cho email công việc của bạn trên các trường được chỉ định của họ.
 7. Nhấn vào Cài đặt thủ công .
 8. Nhập tất cả thông tin cần thiết cho cài đặt tài khoản email của bạn, chẳng hạn như tên miền \ tên người dùng, mật khẩu, máy chủ trao đổi và những thứ tương tự.
 9. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để định cấu hình thêm tùy chọn cho tài khoản.
 10. Chỉ định tên tài khoản cũng như tên hiển thị (chữ ký) cho các thư gửi đi của bạn.
 11. Nhấn Xong để hoàn tất quá trình thiết lập.

Định cấu hình thêm cài đặt Email Exchange ActiveSync trên Galaxy S7 của bạn

Truy cập thêm cài đặt Exchange ActiveSync và tùy chỉnh email công ty của bạn theo sở thích của bạn. Trong số các tùy chọn khả dụng bao gồm tùy chọn đồng bộ hóa, tin nhắn gắn cờ, tin nhắn ngoài văn phòng, yêu cầu gặp mặt và ưu tiên tin nhắn. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách truy cập và định cấu hình các cài đặt này trên S7 của bạn.

 1. Nhấn Ứng dụng từ Trang chủ.
 2. Mở ứng dụng Email.
 3. Từ màn hình Hộp thư đến, chạm vào THÊM để xem các tùy chọn bổ sung.
 4. Chọn Cài đặt .
 5. Để xem các tùy chọn khả dụng cho tài khoản Exchange ActiveSync của bạn, hãy nhấn vào tên tài khoản.
 6. Để định cấu hình tùy chọn hoặc cài đặt, chạm để chọn tùy chọn / cài đặt bạn muốn quản lý hoặc thay đổi.

Nhiều chủ đề hướng dẫn về Samsung Galaxy S7 sẽ sớm xuất hiện trong trang này, vì vậy hãy tiếp tục đăng.

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi sẽ vui mừng cung cấp hỗ trợ thêm! Đối với nhiều truy vấn hoặc mối quan tâm về Galaxy S7, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu này. Khi bạn làm như vậy, vui lòng cho biết chi tiết về các câu hỏi hoặc chủ đề thích hợp mà bạn cần trợ giúp và chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cung cấp cho bạn câu trả lời bạn cần.